ទំនាក់ទំនង ទូរស័ព្ទលេខ៖ (855) 92 855 124 / 10 710 373

Masakatsu Kouzai

សាជីវកម្មមាសាកាស៊ូគូសៃកម្ពុជា

ឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការរបស់អតិថិជនគ្រប់រូប ជាមួយបច្ចេកវិទ្យាកម្រិតខ្ពស់បំផុត

Masakatsu Kouzai

អំពីក្រុមហ៊ុន

ទីស្នាក់ការ ក្រុមហ៊ុនមាសាកាស៊ឺសៃកម្ពុជា

តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស ផ្លូវជាតិលេខ៥ ភូមិកំរៀង
សង្កាត់កន្ទោក ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ ។
ទូរស័ព្ទលេខ៖ (855) 92 855 124 / 10 710 373