ទំនាក់ទំនង ទូរស័ព្ទលេខ៖ (855) 92 855 124 / 10 710 373

សូមអគុណ ចំពោះការទាក់ទងមកក្រុមហ៊ុន យើងខ្ញុំ​ សូមទាក់នងមកការិយាល័យនៅកម្ពុជា តាមរយៈអាស័យដ្ឋានខាងក្រោម

ការិយាល័យ នៅកម្ពុជា

តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស ផ្លូវជាតិលេខ៥ ភូមិកំរៀង សង្កាត់កន្ទោក ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ ។

អ៊ីម៉ែល៖ info@masakatsu-kouzai.com

ទូរស័ព្ទលេខ៖ (855) 92 855 124 / 10 710 373